Beyoğlu Sosyal Yardım Mağazası Projesi hakkındaki yazılı ve görsel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/beyoglu.gov.tr/HABERLER/2016/2016OCAK/Beyo%C4%9Flu%20Sosyal%20Yard%C4%B1m%20Ma%C4%9Fazas%C4%B1%20Projesi.ppt