Beyoğlu Evsizler Evi-2 (Kadın) Projesi hakkındaki yazılı ve görsel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/beyoglu.gov.tr/HABERLER/2016/2016OCAK/Beyo%C4%9Flu%20Kad%C4%B1n%20S%C4%B1%C4%9F%C4%B1nma%20Evi%20Projesi.ppt