Beyoğlu Evsizler Evi-1 (Erkek) Projesi hakkındaki yazılı ve görsel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
/kurumlar/beyoglu.gov.tr/HABERLER/2016/2016OCAK/Beyo%C4%9Flu%20Evsizler%20Evi%201%20Projesi.ppt